Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka informatiky (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

Mailový kontakt: zamestnanie@essmt.sk

Kontaktná osoba: Ing. Dana Bednárová, zástupca školy pre gymnázium

Voľné pracovné miesto: 1

 

 

Učiteľ/ka informatiky v kombinácii s ďalším predmetom na 2. stupni ZŠ

 

Náplň práce – kvalifikované vyučovanie informatiky v kombinácii s ďalším predmetom na druhom stupni základnej školy.

 

Nástup do práce01.09.2023, na pracovnú zmluvu.              

 

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Jazykové znalosti – Anglický jazyk: úroveň B1 – B2

     Počítačové znalosti -  bežné kancelárske aplikácie - úroveň pokročilá

     Ďalšie požiadavky:

 • splnenie kvalifikačných a zdravotných predpokladov podľa zákona
 • preukázateľný hlboký záujem o svoj predmet ako aj o rozvoj v umení byť učiteľom
 • entuziazmus a vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
 • jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
 • schopnosť úzko spolupracovať s kolegami na poslaní a vízii školy
 • pozitívne myslenie a prístup k práci
 • ovládanie didaktiky a odborné vyučovanie žiakov zamerané na aktívne učenie sa žiakov
 • schopnosť byť samostatný, spoľahlivý, inovatívny, zameraný na riešenie problémov
  Ďalej očakávame:
 • digitálnu zručnosť v bežných aplikáciách
 • schopnosť kriticky myslieť a viesť rešpektujúci dialóg so žiakmi ako aj kolegami
 • výhodou je schopnosť dorozumieť sa v anglickom jazyku prípadne vyučovať predmety v anglickom jazyku
 • výhodnou je 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve

Zoznam vyžadovaných dokladov:

 • doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)
 • iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...
 • zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania
 • doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie
 • lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

Ponúkané výhody:

- mimoriadne odmeny za pracovné výkony

- odmeny pri pracovných a životných jubileách

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- domáce alebo zahraničné pracovné cesty

- vzdelávacie kurzy a školenia

- dovolenka nad rámec Zákonníka práce

- príspevok na rekreáciu

- pre učiteľov mimo Martina vieme poskytnúť ubytovanie

- školský laptop a prístup na internet

- kopírovanie a laminovanie priamo v škole

- dobré materiálne vybavenie kabinetov

- prístup k študijným materiálom podľa požiadaviek učiteľov

- možnosť profesne sa rozvíjať prostredníctvom programu Erasmus+

- pravidelné koncoročné odmeny

- férové ohodnotenie práce nad rámec povinností

- v školskej jedálni poskytujeme výbornú stravu (možnosť výberu zo 4 jedál), šalátový bar, kultúrne stravovanie alebo dávame možnosť zvoliť si stravovanie formou gastrolístkov

- kávomat ponúka kávu za 10 centov

- ponúkame možnosť využívať školskú telocvičňu a posilňovňu po vyučovaní

- dotované cvičenie s trénerom

- letný jazykový kurz s americkými lektormi

 

Životopisy v slovenskom jazyku môžete posielať mailom na adresu: zamestnanie@essmt.sk najneskôr do 15.04.2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.