Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka II. stupňa ZŠ s aprobáciou SLJ a LIT (Ochodnica)

Základná škola, Ochodnica 19

023 35 Ochodnica

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                   Základná škola, Ochodnica 19

 

Kategória voľného pracovného miesta:        učiteľ II. stupňa ZŠ s aprobáciou SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

Dátum predpokladaného nástupu:                 ihneď
Podmienky pre voľné pracovné miesto:       

 • rozsah úväzku: čiastočný úväzok - 65,22%  (15 hod. PVP)
 • pracovný pomer na dobú určitú počas zástupu PN (najdlhšie do 30. 06. 2023)

 

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore - kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis (CV),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt:

Žiadosť a požadované doklady zasielajte na zverejnenú adresu alebo elektronicky:

Adresa:                       ZŠ Ochodnica 19, 023 35 Ochodnica

E-mail:                        zs@ochodnica.sk

Tel. kontakt:               0911146314,  041/4233 129