Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka ANJ na biling. GYM (Martin)

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

Mailový kontakt: zamestnanie@essmt.sk

Kontaktná osoba: Ing. Dana Bednárová, zástupca školy pre gymnázium

Voľné pracovné miesto: 1

 

 

1, Učiteľ/ka ANJ na bilingválnom gymnáziu

 

Náplň práce – vyučovanie anglického jazyka na plný úväzok na anglickom bilingválnom gymnáziu.

 

Nástup do práce1.9.2023, pracovná zmluva na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.              

 

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Jazykové znalosti – Anglický jazyk: úroveň C1 alebo C2

     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     - kvalifikované vyučovanie žiakov

     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole

     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     - aktívne používanie anglického jazyka  

     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je minimálne 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

 

     Zoznam vyžadovaných dokladov

     - doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

     - iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

      - zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     - doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     - doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     - lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

 

Životopisy v slovenskom alebo v anglickom jazyku je možné zasielať mailom na adresu: zamestnanie@essmt.sk alebo poslať poštou na adresu školy: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin, najneskôr do 30.04.2023.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať  vybraných uchádzačov.