Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka anglického jazyka (Vrútky)

Voľné pracovné miesto

Učiteľ Anglického jazyka

Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, Čachovský rad 34, prijme na voľné pracovné miesto učiteľa s aprobáciou Anglický jazyk s nástupom od 1. septembra 2023. Aprobácia ANJ môže byť aj v kombinácii s iným predmetom.

Úväzok 100 %.

 Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 1037 – 1418,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• štruktúrovaný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),

• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 10.6.2023 na adresu školy: ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky, resp. e-mailom. Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Procházková, riaditeľka školy, e-mail: zshzelinovej@gmail.com , tel. číslo: 043/428 2104, 428 4119