Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom (Sučany)

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

                                         Komenského 215,   038 52  Sučany,  Slovenská republika


Učiteľ/ka anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

 

Zamestnávateľ: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Adresa: Komenského 215, 038 52 Sučany

E-mail: gbas@gbas.sk

Voľné pracovné miesto: 1

Učiteľ/ka anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom

 

Náplň práce – vyučovanie anglického jazyka v kombinácii s ďalším predmetom na anglicko-slovenskom bilingválnom gymnáziu na plný úväzok.

 

Nástup do práce01. 09. 2022, pracovná zmluva na dobu určitú.

 

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky 1/2020 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Jazykové znalosti – anglický jazyk: úroveň C1, C2.

Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách, práca s EduPage.

Zoznam vyžadovaných dokladov

- doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

- iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

- zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

- doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

- doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

- lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

- čestné preukázanie o bezúhonnosti

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na adresu gbas@gbas.sk alebo poštou na adresu školy do 29. 07. 2022.

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.