Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka anglického jazyka (Strečno)

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka anglického jazyka (zastupovanie

 počas rodičovskej dovolenky)

 

V zmysle  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

 

Kategória voľného pracovného miesta:        učiteľ/ka anglického jazyka,

 

Dátum predpokladaného nástupu:                 od 1. septembra 2023

 

Rozsah úväzku:                                              100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

 

Kvalifikačné predpoklady:                            vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

 

Platové podmienky:                                       Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon  553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

zsstrecno@gmail.com

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

 

Kontakt: 0901 703 891

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

 

V Strečne dňa 22.03. 2023

                                                                                               Mgr. Matúš Čička

                                                                                                 riaditeľ školy