Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ v škole pre žiakov so ŠVVP (Bytča)

Ponuka pracovného miesta:

 

Pozícia:

Učiteľ v škole  pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, s autizmom, príp. s viacnásobným zdravotným znevýhodnením

Úväzok:

100%

Nástup:

01.09.2024

Požiadavky:

 
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vítané je:

ak uchádzač má štátnu skúšku zo/z:

  • školskej logopédie alebo logopédie
  • individuálnej logopedickej intervencie
  • pedagogiky detí a osôb s NKS

 

Žiadosti o pracovné miesto zasielajte do 31.07.2024 na adresu:

e-mail: durajkova@szsibytca.sk 

alebo poštou: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča