Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ odborných informatických predmetov (Tvrdošín)

Voľné pracovné miesto - pedagogický zamestnanec

 

Vyhlasovateľ:

 

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

 

Pracovná pozícia:

 

Učiteľ odborných informatických predmetov, počítačových sietí

 

Termín nástupu:

 

  1.  04. 2023

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

 

Platové podmienky:

 

Funkčný plat je stanovaný podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov od dĺžky započítanej praxe

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní,

súhlas na spracovanie osobných údajov, zasielajte elektronicky:

 

 

sekretariat@sstv.sk

tel. 0948 086 062