Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ 2.stupňa ZŠ – Biológia, Chémia (Podvysoká)

Ponuka práce – Učiteľ 2.stupňa ZŠ – Biológia, Chémia

Základná škola Podvysoká 307 prijme na pracovnú pozíciu učiteľ 2.stupňa ZŠ – Biológia, Chémia .

Miesto výkonu práce: 023 57 Podvysoká č. 307, Základná škola

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.4.2023

Termín nástupu: 9.5. 2023

Rozsah úväzku: 83 %

Platové podmienky:

Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Znalosť práce s PC

MS Office, Internet, Zoom

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Pracovné miesto na dobu určitú – krátkodobý zástup /do  30.6.2023/
Pracovný pomer dohodou.
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, praxi a ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Adresa školy

Základná škola
Podvysoká 307
02357 Podvysoká
www.zspodvysoka.edupage.org, zspodvysoka@gmail.com
0414346218

Kontaktná osoba

PaedDr. Veronika Beclerová
0911 858 515