Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Špeciálny pedagóg a psychológ (Čadca)

Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 162 Čadca

príjme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga a psychológa.

Dátum nástupu: 1.9.2023

Mzda: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Životopis a motivačný list zašlite na hraskova.alena@gmail.com