Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Veľké Rovné)

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme do pracovného pomeru od septembra 2023 školského psychológa na 100% úväzok.

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť do 20. júna 2023 na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné alebo e-mailom na adresu skolavelkerovne@gmail.com.

Záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky budú pozvaní na pohovor mailom, alebo telefonicky.