Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Ľubochňa)

Základná škola s materskou školou, Školská 155/17 Ľubochňa na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementovaní projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícií  školský psychológ.

Informácie o pozícií:

Úväzok v rozsahu 50%.

Doba na ktorú sa podpisuje pracovná zmluva  pre danú pozíciu od 1.5.2023 do 31.8.2023 (s možnosťou predĺženia)

Kvalifikačné predpoklady -  uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť do zamestnania na danú pozíciu

Kópia diplomu (vysvedčenia) o vzdelaní.

životopis vo formáte cv europass

doklad o bezúhonnosti (minimálne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti)

 

Záujemcovia požadované doklady môžu posielať elektronickou formou na email: jolos@zslubochna.sk do 21.4.2023