Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Kysucké Nové Mesto)

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

 

Prijmeme do pracovného pomeru  na 100% úväzok školského psychológa . Nástup od 01.09.2024 a doba určitá do 31.08.2025.

 

Požadované doklady:

1. žiadosť o prijatie do zamestnania

2. profesijný životopis

3. doklady:  o ukončenom vzdelaní

4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk)

 

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

 

 

 

Všetky požadované doklady zasielajte do 31.07.2024

e-mailom na adresu:

 

 

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia kvalifikačných predpokladov pre kategóriu psychológ, školský psychológ  a zaslaných dokladov.

Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.