Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg (Kotešová)

Základná škola s materskou školou, Kotešová 378, 013 61 Kotešová
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 

Školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg

Pracovný úväzok: 100 %

Dátum predpokladaného nástupu: 1. 9. 2022

Doba trvania výkonu práce: doba určitá (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023), v rámci projektu NP  PoP II.
 

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
  • profesijný životopis (vo forme europassu),
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.),
    zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy do 24. 08. 2022.

Kontaktné informácie:

Mgr. M. Bogáňová

zskotesova378@gmail.com, 0904 570 822