Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Skladník/skladníčka do ŠJ (Ružomberok)

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: skladník/skladníčka do školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 01.10. 2023

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Práca na 1 zmenu

Doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú

Nástupný plat:  v súlade s Nariadením vlády č. 296/2022 Z. z., príloha č.4

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: ÚSO vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania alebo ÚS všeobecné vzdelanie, doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár, cukrár,
- pracovná prax v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve.

Znalosti: práca s programom VIS vítaná, komunikatívne zručnosti a samostatnosť

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: 

- tvorba jedálnych lístkov, normovanie
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania ŠJ
- skladové hospodárstvo, objednávanie tovaru, vydávanie tovaru zo skladu, spracovanie sprievodných dokladov tovaru, príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo

- prax, vítaná, nie je podmienkou.


Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
organizovanie a plánovanie práce, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca


Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: alebo ondrejkovaj@ssrk.sk, chovanova@ssrk.sk  do 21. 9. 2023

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.

 

 

Ružomberok  07. 09. 2023

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                              riaditeľ školy