Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Psychológ (Ružomberok)


Názov školy alebo školského zariadenia: Centrum poradenstva a prevencie
Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: I.Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok
Kontakty na zodpovednú osobu
: Mgr. Michal Novák, riaditeľ, novak@ppprk.sk
Voľná pracovná pozícia
: psychológ
Kvalifikačné predpoklady: psychológ – VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore podľa vyhlášky 173/2023 o kvalifik. predpokladoch (prax je vítaná)
Predpokladaný dátum prijatia
: ihneď