Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Personalista/mzdy/sekretariát v DC (Ružomberok)

P E R S O N A L I S T A/ MZDY/SEKRTRIÁT nástup od 01.09.2023
 

Hlavná náplň práce:

Vykonáva činnosť personálnej a mzdovej administratívy v súlade s legislatívou a interným predpismi
Eviduje a archivuje doklady potrebné pre spracovanie miezd
Oboznamuje sa s legislatívnymi zmenami, novými pracovnými postupmi a aplikuje ich do praxe
Vedie osobné spisy zamestnancov
Vykonáva administráciu súvisiacu so začatím pracovného pomeru, ukončením pracovného pomeru a preradím zamestnanca
Vykonáva poradenstvo pre zamestnancov v personálnej a mzdovej oblasti
Vypracováva podklady pre príspevky na stravovanie zamestnancov
Vystavuje potvrdenia pre zamestnancov ako aj doklady po skončení pracovného pomeru
Zodpovedá za aktualizáciu kmeňových údajov
Zodpovedá za správne posúdenie a vyplatenie plnení z platnej Kolektívnej zmluvy
Zodpovedá za včasné a správne spracovanie ročného zúčtovania daní a kontrolu zdravotného poistenia za učený okruh zamestnancov
Zodpovedá za úplné spracovanie miezd za pridelený okruh zamestnancov v zmysle platnej legislatívy


Úväzok: Celý


Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie s maturitou

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť posielať poštou alebo elektronicky na: dgcentrumrbk@gmail.com najneskôr do 30.05.2023

Kontakt: 0948310030