Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent/ka (Divina)

Základná škola s materskou školou, Divina 538, 013 31 Divina v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

Pedagogický asistent

Rozsah pracovného úväzku

50% úväzok s nástupom od 1. 9. 2023

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontakt

zsmsdivina@zsdivina.edu.sk

T. č.: 0902 134 993, Ing. Roman Sivák, r. š.

Poznámka

Uchádzačom o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním 2. st. - pedagogický smer s aprobáciou niektorého z predmetov OBN, VYV, ETV, TSV ponúkame doplnenie úväzku (50%) ako učiteľ 2. stupňa ZŠ (dve prac. zmluvy).