Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent, Pomocný vychovávateľ, Učiteľ (Martin)

Pracovná  ponuka:

Názov školy:

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul.P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

 

Voľná pracovná pozícia:

•    pedagogický asistent

 

Kvalifikačné predpoklady:

- v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch , bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, súhlas so spracovaním osobných údajov, tvorivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme.

 

Platové podmienky:

-  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platová trieda v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 2.

 

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

 

Termín doručenia žiadosti:

Do 10.08  2024

 

Predpokladaný dátum prijatia:

1. september 2024

 

Voľná pracovná pozícia:

•    pomocný vychovávateľ

 

Kvalifikačné predpoklady:

- uchádzači musia mať ukončený 3-ročný učebný alebo 4-ročný študijným odbor

 

Platové podmienky:

-  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Termín doručenia žiadosti:

Do 10.08  2024

 

 

Voľná pracovná pozícia:

 

•    učiteľ

Kvalifikačné predpoklady:

- v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, súhlas so spracovaním osobných údajov, tvorivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, prax vítaná.

 

Platové podmienky:

-podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platová trieda v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 2.

 

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

 

Termín a miesto doručenia žiadosti:

Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46 Martin, tel.0911413404,spzmt@spzmt.sk Do 10.08  2024

 

Predpokladaný dátum prijatia:

1. september 2024