Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster OV-kuchár, čašník (Ružomberok)

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

 

PONUKA

voľného pracovného miesta

 

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Majster odbornej výchovy kuchár, čašník

Počet voľných pracovných miest: 1

Dátum nástupu: 1.9.2024

Pracovný pomer: plný úväzok, 37,5 h./týždenne

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných  predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník
  • doplniť DPŠ

Ďalšie podmienky na uchádzača :

  • Bezúhonnosť podľa §15a zákona 138/2019
  • zodpovednosť, pracovitosť, kreatívnosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie práce s PC, MS Office a internet na pokročilej úrovni
  • ochota vzdelávať sa  a odborne rásť

Platové zaradenie a plat: Tarifný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Náplň práce: Vyučovanie predmetu odborný výcvik podľa školského vzdelávacieho programu v odbore kuchár, čašník, vedenie pedagogickej dokumentácie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list,  diplomy, výučný list, certifikáty, osvedčenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,  súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Požadované doklady zasielajte v termíne do 31.7.2024 poštou alebo na mail: ondrejkova@ssrk.sk

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: nie

Kontaktné údaje:

Sekretariát školy: p. Ondrejková 044/4313412

V Ružomberku 27.6.2024                                               PhDr. Ing. Jakub Zjara, v.r.

                                                                                               riaditeľ školy