Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster odbornej výchovy kuchár, cukrár (Ružomberok)

SPOJENÁ ŠKOLA

                                                                                          Scota Viatora 8

                                                                                                                                 034 01  Ružomberok


PONUKA
voľného pracovného miesta

 

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Majster odbornej výchovy kuchár, cukrár

Počet voľných pracovných miest: 1

Dátum nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer: plný úväzok, 37,5 h./týždenne

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných  predpokladoch pedagogických zamestnancov a zákona 138/2019

  • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore 2977 H kuchár, cukrár
  • DPŠ

Ďalšie podmienky na uchádzača :

  • Bezúhonnosť podľa §15a zákona 138/2019
  • zodpovednosť, pracovitosť, kreatívnosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie práce s PC, MS Office a internet na pokročilej úrovni
  • ochota vzdelávať sa  a odborne rásť

Platové zaradenie a plat: V súlade so zákonom č. 138/2019, 553/2003, 338/2019

Miesto výkonu práce: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Náplň práce: Vyučovanie predmetu odborný výcvik podľa školského vzdelávacieho programu v odbore kuchár, cukrár, vedenie pedagogickej dokumentácie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list,  diplomy, výučný list, certifikáty, osvedčenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,  súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Požadované doklady zasielajte v termíne do 17.6.2022 poštou alebo na mail: ondrejkova@ssrk.sk

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny: nie

Kontaktné údaje:

Sekretariát školy: p. Ondrejková 044/4313412

Zástupkyňa pre praktické vyučovanie: Mgr. Maceková 044/4313414

 

V Ružomberku 27. 05. 2022                                                        Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                            riaditeľ školy