Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster odbornej výchovy: autoopravár - mechanik - SOŠ stavebná (Žilina)

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

prijme do trvalého pracovného pomeru:

 • majstra odbornej výchovy so zameraním: autoopravár - mechanik

Požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a výučný list v príslušnom odbore,
  odborná prax min. 3 roky

Nástup: 01. september 2022

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tarifný plat od 950,- €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť
 • práca s PC (excel, word, outlook)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe
v odbore, so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia
do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 30.06.2022
na adresu: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sekretariat@sosstavebna.sk.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávate nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Žilina, 10.03.2022                                                                             Ing. Josef Ilčík, PhD., v. r.

                                                                                                               riaditeľ SOŠS