Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster odborného výcviku (Žilina)

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

 

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

 

majstra odborného výcviku

 

Požiadavky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
 • minimálne úplne stredné odborné vzdelanie v odbore predavač, obchodná prevádzka
 • výučný list v odbore so zameraním na obchod
 • doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon

pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy alebo  pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy

Nástup: 01.09. 2023

Náplň práce:

 • výchovno-vzdelávacia činnosť
 • kontrola žiakov na odbornom výcviku v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách odbornej praxe
 • činnosti spojené s prevádzkou a vedením odbornej učebne /školského bufetu/: objednávanie a predaj tovaru, práca s registračnou pokladňou, výpočet DL a FA, oceňovanie tovaru, kontrola záručných lehôt, mesačné zúčtovanie a inventarizácia zásob a finančnej hotovosti, evidencia hygienických predpisov a bezpečnosti pri práci, odvod tržby

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:

 • výhodou znalosť programu ASC agenda
 • práca s PC (excel, word, outlook)
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť


Platové podmienky:

v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu mazgutova@sospza.sk alebo poštovú adresu SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina do 31.05. 2023.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.