Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kuchár/kuchárka (Čadca)

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

1. Kuchára/kuchárku na plný úväzok s nástupom 01.09.2024.
        Pracovný pomer – na dobu určitú 10 mesiacov.

2.     Kuchára/kuchárku na čiastočný úväzok – 4 hod./deň, t.j. 53,33% úväzok

        s nástupom 01.09.2024.

        Pracovný pomer  - na dobu určitú 10 mesiacov.

 

 

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

      
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklad o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 24.06.2024  na adresu školy Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email:
riaditel@skolapodzavoz.sk

 

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172