Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kuchár/ka (Žilina)

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

prijme do pracovného pomeru

 

Kuchárku/kuchára do školskej jedálne/ pomocnú silu do ŠJ

 

Základné požiadavky:

  • vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  • flexibilita
  • komunikatívnosť
  • zodpovednosť

 

Platové podmienky: - v súlade s platnou legislatívou.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.09.2022 na adresu:

                                                                Základná škola

                                                                Karpatská 8063/11

                                                                010 08 Žilina

 

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.