Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kuchár/ka v školskej jedálni (Bytča)

Voľné pracovné miesto na pozíciu kuchár/kuchárka v školskej jedálni

 

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru  kuchára/ku do školskej jedálne s predpokladaným termínom nástupu od 01.09.2023.  Jedná sa o prácu v dvoch zmenách.

Doba pracovného pomeru: určitá s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

Platové podmienky: odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.  a aktuálnym NV SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na vzdelanie: úplné stredné odborné v odbore kuchár, prax vítaná.

Ďalšie požiadavky: samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce, pružnosť, flexibilita, schopnosť pracovať v kolektíve, zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch, zdravotný preukaz.

Žiadosti o prijatie do zamestnania predkladajte do 15. júna 2023 osobne, poštou alebo e-mailom na adresu durajkova@szsibytca.sk