Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Hlavná kuchárka (Ružomberok)

Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

 ponúka voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia:  hlavná kuchárka/ kuchárka

Pracovný pomer: zastupovanie počas PN a od 22.8. 2022  možnosť získať trvalý PP

Rozsah pracovného úväzku: 100 %

Nástup do zamestnania: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

 

Ďalšie požiadavky: zdravotný preukaz

 

Náplň práce:

 • zabezpečovanie postupov jedál,
 • obsluha kuchynských strojov,
 • zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.
 • dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovacej prevádzky (prevádzkových priestorov) v súlade s HACPP,
 • dodržiavanie plánu upratovania a dezinfekcie v stravovacej prevádzke.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • zdravotný a potravinársky preukaz v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,
 • schopnosť samostatne pracovať

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Mgr. Marta Nechalová, Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok alebo elektronicky na info@najskolark.sk