Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Ekonóm-ka / Vedúci TH (Liptovský Mikuláš)

Ponuka voľného pracovného miesta

 

Pozícia  -  Ekonóm-ka / Vedúci TH

Odborné učilište internátne, Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš, www.ou-lm.sk

 

Miesto výkonu práce

         Janka Alexyho 1942, 03101 Liptovský Mikuláš,

Škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 Dátum nástupu na voľné pracovné miesto

ihneď

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovný pomer -  na čas neurčitý

 

Pracovné podmienky

 

Pracovný čas

06:30 - 14:30 (možnosť vzájomnej dohody)

Zmennosť

jednozmenná

Nočná práca

Nie

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné  stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

 Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná

Áno

Počítačové zručnosti

  Microsoft Office

  Winibeu

  Štátna pokladnica  

 

Údaje o zamestnávateľovi

 

Názov a sídlo spoločnosti

Odborné učilište internátne, Ul. Janka Alexyho 1942, Liptovský Mikuláš

Právna forma

Rozpočtová organizácia

IČO

00493775

Počet zamestnancov

26

Charakteristika zamestnávateľa

Škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Kontaktná osoba

 

 Ing. Vítěslav Papřok

viteslavp@centrum.sk
+421903116947

Spodná časť formulára