Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Asistent/ka učiteľa (Liptovský Mikuláš)

Základná škola Apoštola Pavla, j. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš prijme od nového školského roka 2022/2023 do pracovného pomeru asistenta učiteľa

Úväzok: 100%

Dátum nástupu:1. 9. 2022

Požiadavky:

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – pedagogického zamerania.
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o obsadenie pracovnej pozície, EUROPASS - životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania.
Doplňujúce informácie:
Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023
E-mail na zasielanie potrebných dokumentov: apostolapavla@gmail.com

Telef. kontakt: 0911932714
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie a ochota vzdelávať sa.