Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Administratívny zamestnanec-tajomníčka školy, (Martin)

Administratívny zamestnanec (tajomníčka školy)

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na voľné pracovné miesto administratívneho zamestnanca (tajomníčku školy) s nástupom od 1. júla 2022. Úväzok 100 %. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie/VŠ. Zaradenie do platovej triedy 4 – 6. Plat zamestnanca – v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. v rozsahu 642 – 757 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe + osobný príplatok.

Charakteristika pracovného miesta: vedenie školskej agendy, hospodársko-ekonomické práce.

Zoznam požadovaných dokladov:


• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované doklady posielajte do 20.6.2022 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710

 

Učiteľ primárneho vzelávania

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na voľné pracovné miesto učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 1. septembra 2022. Úväzok 100 %. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe + osobný príplatok. Uprednostňovaní budú uchádzači so znalosťou anglického jazyka.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa primárneho vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov:


• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované doklady posielajte do 20.6.2022 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710